PARTUM

Edited by: Aneta Szyłak, Ewa Małgorzata Tatar & Berenika Partum

Authors: Grzegorz Dziamski, Dorota Monkiewicz, Luiza Nader, Łukasz Ronduda, Aneta Szyłak, Ewa Małgorzata Tatar, Andrzej Turowski

Graphic design: Anna Hegman & Grzegorz Laszuk

Language: Polish, English

Pages: 340

Binding: hardcover

Published by Wyspa Progress Foundation/ Wyspa Institute of Art