Dockwatchers

Dockwatchers

2.09 – 30.10.2005

Wyspa Institute of Art

Curator: Aneta Szyłak

Artists: Fanny Adler, Cecile Paris, Zbigniew Libera, Rene Lueck, Elżbieta Jabłońska, Jerzy Janiszewski, Grzegorz Klaman, Jacek Niegoda, Marek Sobczyk, Jadwiga Sawicka, Andrzej Syska, Michał Szlaga, Andrzej Wajda, Ania and Adam Witkowscy, Alina Żemojdzin